Importator Marmura si Granit in Bucuresti

Sigla

Calcar Bucuresti

Calcarul sau carbonatul de calciu este o rocă sedimentară, dominant organogenă, de culoare albă, cenușie sau galbenă. Roca este compusă în special din mineralele calcit și aragonit ambele având formula chimică (CaCO3). Calcarele se formează în general din sedimente biogene, dar mai pot avea o geneză de formare prin reacții chimice sau procese clastice. Travertin (în italiană travertino) este o rocă poroasă de calcar (alcătuite din calcit, calcit slab magnezian și aragonit), care are o culoare gălbuie până la brună.Roca ia naștere la gura unor izvoare termale bicarbonatate care ies din calcare sau traversează roci bogate în carbonați, ioni de carbonat de calciu ca și dioxid de carbon.